Теракота Comillas

Модел теракота:

  • Comillas 20х20см

    Comillas 20х20см

Подови плочки Comillas на испанската фабрика Vives.